מסחרי, חברות וטכנולוגיה

במסגרת הליווי השוטף המעניק משרדנו ללקוחותיו, נותן המשרד ייעוץ בסוגיות הגבלים עסקיים הכרוכות בביצוע עסקאות שונות, לרבות מיזמים משותפים ושיתופי פעולה מסחריים אשר עשויים להעלות חשש לפגיעה בתחרות, ובמידת הצורך מגיש בקשות מתאימות לרשות ההגבלים העסקיים בנוגע לעסקאות הטעונות אישור של הרשות על פי דין. 
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה