מסחרי, חברות וטכנולוגיה

משרדנו מלווה קרנות הון סיכון בהשקעתן בחברות ישראליות עתירות טכנולוגיה ומטפל עבורן בגיבוש עקרונות ההשקעה בהתאם לאופי החברה, ביצוע בדיקת נאותות טרם ההשקעה ושמירה קפדנית על זכויות הקרן כבעלת מניות בחברה לאחר ההשקעה. למשרדנו ידע ייחודי בגיבוש מודלים לחישוב זכויות בכורה וכדאיות ההשקעה בתרחישים שונים.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה