מסחרי, חברות וטכנולוגיה

משרדנו צבר ניסיון ייחודי בטיפול בעסקאות רחבות היקף בתעשייה הקיבוצית, ובראשן עסקאות השקעה דרך הכנסת משקיע חיצוני לחברה, מכירת פעילות חברה למשקיעים חיצוניים, לרבות משקיעים זרים, מיזמים משותפים ושיתופי פעולה מסחריים אחרים בין חברות קיבוציות. במסגרת זו מעניק משרדנו טיפול משפטי כולל ללקוחותיו במגזר הקיבוצי בכל האספקטים הנלווים לעסקה, דוגמת הפיכת אגודה שיתופית לחברה בעירבון מוגבל, גיבוש הסדרי חובות מול הבנקים השונים, ניהול אגודות שיתופיות, הקמת אגודות שיתופיות וגיבוש תקנון האגודה בהתאם לדרישות הדין. כמו כן מעניק משרדנו ייעוץ שוטף לקיבוצים בנוגע לפעילותם המסחרית, בין היתר בעניין הקמת מפעלים בחו"ל, מינוי מפיצים, הסכמי העסקה, עסקאות נדל"ן שונות. 
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה