מסחרי, חברות וטכנולוגיה

בכדי לאפשר ללקוחותינו להעסיק את העובדים הטובים ביותר ולשמר עובדים אלו, אנו בונים עבורם תכניות המרצה שימשכו עובדים מוכשרים מבלי להכביד יתר על המידה על תזרים המזומנים של החברה. במסגרת זו מגבש  משרדנו את תכנית האופציות, מגישה לאישור רשויות המס, לרבות קבלת אישורים מקדמיים לאישור תכנית האופציות (פרה-רולינג), משמש כנאמן עבור תכנית האופציות, ומטפל באופן שוטף בהקצאות אופציות ובמימושן למניות במהלך חיי החברה.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה