מסחרי, חברות וטכנולוגיה

משרדנו מעניק ללקוחותיו ייעוץ בסוגיות שונות הנובעות מהעסקת עובדים, לרבות ניסוח הסכמי העסקה, ייעוץ בסוגיות יומיומיות הקשורות להעסקת עובדים, בניית הסדרי תגמול עבור עובדים לרבות תכניות אופציה והמרצה, ייעוץ בנוגע לשמירה על הקניין הרוחני של המעסיק וייצוג לקוחותינו בערכאות שיפוטיות בקשר עם תביעות שעניינן יחסי עבודה וסיומם. 
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה