ספנות ומשפט ימי

למשרדנו ניסיון רב בכינוס נכסים למכירת אניות וזאת במסגרת הליכים המתנהלים בבית המשפט המחוזי בחיפה בשבתו כבית משפט לימאות.
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה