מסחרי, חברות וטכנולוגיה

למשרדנו ניסיון רב בבניית הסדרי מימון אופטימליים עבור לקוחותיו בהתאם לצרכיהם הייחודיים, באמצעות גיוס הון מבעלי מניות קיימים של החברה או ממקורות חיצוניים דוגמת מוסדות פיננסיים, קרנות הון סיכון וגופים פרטיים. בהקשר זה מייצג משרדנו הן חברות המבקשות מימון והן קרנות השקעה ומשקיעים פרטיים. 
אימייל שדה חובה
אימייל לא תקין
שם שדה חובה
טלפון שדה חובה